Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers.

Ieder clublid moet naast de reguliere contributies een vrijwilligersbijdrage van € 20,00 per jaar/gezin betalen. Clubleden en de wettelijke vertegenwoordigers van jeugdclubleden worden in de gelegenheid gesteld om vrijwilligerswerk te verrichten binnen de vereniging. Voor de uitvoering van vrijwilligerswerk wordt een vrijwilligersvergoeding verrekend van € 6,70/uur met een maximum van € 20,00/jaar per gezin. De inzet van het vrijwilligerswerk zal jaarlijks met de te betalen vrijwilligersbijdrage worden verrekend.

Deze vergoeding valt onder de regeling vrijwilligersvergoedingen van de belastingdienst.

Uiteraard hopen wij dat dat ieder lid (of de ouders) minimaal 3 uur/jaar vrijwilligers werk voor de vereniging wil doen. Uw keuze voor de uit te voeren vrijwilligerswerkzaamheden kan per mail (secretariaat.wikrheden@gmail.com) kenbaar worden gemaakt. Er kan gekozen worden uit de volgende activiteiten.

− Schoonmaken WIK Huis (1 x per maand op maandagavond van 19.00-20.00 uur)

− Onderhoud WIK Huis

− Collecte Jantje Beton

− Ondersteunen bij turnwedstrijd die we als WIK organiseren namens de KNGU − Bloembollenactie

Gedurende het jaar komen er wellicht nog meer activiteiten bij.