Contributietarieven:

Incasso:

De contributie zal 1 x per 3 maanden worden geïncasseerd aan het begin van het kwartaal. De hoogte van de contributie wordt tijdens de ledenvergadering vastgesteld en zal op de website worden vermeld.  Opzegging dient uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie te worden gedaan. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Turnen en gym

Tijdsduur
[uur]

Contributie per maand – 2019

 Peuter/kleuter 0-5

 Jeugd 6-17

 Dames/heren 18+

Turnen meisjes / Free-running / Basketball

1

 

 €       17,00

 

Turnen wedstrijdgroep
(pre) instap pupil 1

1,25 + 1,5

 

 €       36,50

 

Turnen wedstrijdgroep
Pupil 2, Jeugd 1, Jeugd 2, junior en senior(12+)

1,5 + 1,5

 

 €       38,00

 
Ouder/Peutergym1€    14.00  
     

Vechtsporten

Tijdsduur
[uur]

Contributie per maand – 2018

 Peuter/kleuter 0-5

 Jeugd 6-17

 Dames/heren 18+

 

 

   

Tuimeljudo

0,75

 €                       13,15

 €       17,50

 

Judo

1

 

 €       17,50

 

Wedstrijdgroep Judo

1,5

 

 €       24,00

 

Judo voor volwassenen

1,5

 

 €       24,00

 €                     26,50

     

Dans

Tijdsduur
[uur]

Contributie per maand – 2018

 Peuter/kleuter 0-5

 Jeugd 6-17

 Dames/heren 18+

 

 

   

Hiphop

1

 

 €       17,50

 €                     20,50

Kids- dance

0,75

 €                       13,00

  
 

 

   

Bootcamp

Tijdsduur
[uur]

Contributie per maand – 2018

 Peuter/kleuter 0-5

 Jeugd 6-17

 Dames/heren 18+

Bootcamp

1

 

 €       17,00

 €                     19,50

KNGU-bondscontributie 2019* Dit geld alleen voor leden van de gym, turnen en free-running, zij worden automatisch lid 
Bondscontributie KNGU tot en met 15 jaar (per kwartaal)€ 5.50 
Bondscontributie KNGU 16 jaar en ouder (per kwartaal)€ 6,75 
* De KNGU-bondscontributie wordt vier keer per jaar, in de maanden januari, april, juli en oktober door middel van een automatische incasso bij  leden apart in rekening gebracht. Ook bij alle leden die in de periode van drie maanden voorafgaand aan het nieuwe kwartaal lid zijn geworden, wordt ook de KNGU-bondscontributie van dat kwartaal extra in rekening gebracht. Dit is in overeenstemming met het nieuwe contributiebeleid van de KNGU. 

Om mee te doen aan wedstrijden is wedstrijdgeld verschuldigd. Deze bedragen worden ieder jaar door de KNGU vastgesteld en verschillen per wedstrijd.

JBN:

Alle judoleden van WIK Rheden worden NIET automatisch lid van de JBN, dit is een keuze voor u om te maken. Kijk op https://www.jbn.nl/mijn/aanmelden/ voor alle voordelen om lid te zijn van de JBN.

Enkele voordelen van het lidmaatschap zijn het unieke JBN paspoort of Jeugdpaspoort, een ledenpas en de mogelijkheid tot deelnemen aan wedstrijden en officiële JBN examens. Leden tot 12 jaar zijn dan ook automatisch lid van de coole JBN Kidsclub!