Uitschrijven

Jammer dat je je wilt uitschrijven! 

  • Het uitschrijven kan alleen schriftelijk, via e-mail. Daarvoor stuur je een e-mail aan onze ledenadministratie: leden.wikrheden@gmail.com  
  • Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
  • Let op: het is niet voldoende om je afmelding alleen mondeling aan de trainer/trainster door te geven.

Vragen?

Heb je vragen over je lidmaatschap of over afmelden, stuur dan een mailtje naar de ledenadministratie: leden.wikrheden@gmail.com