Aan- en afmelden

Aanmelden
Alle nieuwe leden mogen altijd twee gratis proeflessen volgen. Na deze twee gratis lessen is bij de train(st)er van het lesuur een aanmeldingsformulier verkrijgbaar of te downloaden via de link :Aanmeldingsformulier versie 6 – 2020 . Dit formulier moet volledig worden ingevuld en door één van de ouders/verzorgers worden voorzien van een handtekening in verband met de toestemming voor de automatische incasso. Op het aanmeldingsformulier moet ook graag duidelijk het e-mailadres van de ouders/verzorgers worden vermeld. Na verwerking van de aanmelding in de ledenadministratie ontvangen de ouders/verzorgers een bevestiging van de aanmelding. Het aanmeldingsformulier kan ingevuld weer worden ingeleverd bij de train(st)er.
Afmelden

Afmelden kan alleen schriftelijk. U kunt de afmelding per e-mail doorgeven: leden.wikrheden@gmail.com  Afmeldingen mondeling doorgegeven aan de trainer/trainster worden niet in behandeling genomen. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand

 

Contactadres ledenadministratie
Voor vragen en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met:

leden.wikrheden@gmail.com