Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. WIK Rheden volgt daarom dan ook de gedragsregels van Het Centrum Veilige Sport Nederland.

Deze gedragscodes zijn door sportbonden, NOC*NSF, Ministerie VWS en experts opgesteld vanuit het programma Sport & Integriteit. Het doel: sport veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te houden. Voor iedereen.

Dus ook voor jou als:

*bestuurder

*scheidsrechter

*trainer/coach

*sporter

Daarnaast hanteert WIK Rheden de gedragsregels, zoals opgenomen in Hoofdstuk 7 van het HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Dutch Gymnastics (voorheen KNGU)

Meldt overtredingen van de gedragsregels bij:

·        WIK Rheden, of

·        de KNGU, of

·        de koepelorganisatie NOC*NSF die het vertrouwelijk gesprek en het melden belegd heeft bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).

Melden buiten de sport kan bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kunnen verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderd worden, zoals het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Fier. Vanuit NOC*NSF zijn er met deze partijen afspraken gemaakt en is er jaarlijks overleg.

 

Melden bij WIK Rheden

Er kan een vertrouwelijk gesprek plaatsvinden bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van WIK Rheden of een bestuurslid. Bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) kan echter geen melding worden gedaan, wel kan er een signaal worden afgegeven bij deze persoon. De vertrouwenscontactpersoon van de vereniging rapporteert aan het bestuurslid. De daadwerkelijke melding wordt gedaan door de melder zelf bij het bestuurslid.

 

Melden bij de KNGU

Voor de bond kan het vertrouwelijk gesprek belegd zijn bij een Vertrouwens(contact)persoon van Dutch Gymnastics (voorheen KNGU)