Vanaf maandag 11 mei weer enkele sportactiviteiten bij WIK

Vanaf maandag 11 mei weer enkele sportactiviteiten bij WIK

Beste allemaal,

We vinden het fijn om te kunnen melden dat we vanaf volgende week weer mogen starten met enkele sportactiviteiten. 
Al deze activiteiten vinden buiten, achter het WIK Huis, plaats (IJsselsingel 95).

Natuurlijk is het belangrijk dat we allemaal ons gezonde verstand gebruiken om dit te laten slagen. Als we controle krijgen en we voldoen niet aan de voorwaarden lopen we het risico dat we alles weer moeten sluiten en dat zouden we jammer vinden. 

Bij slecht weer gaan de lessen niet door. Dit zal dan op de website en onze Facebookpagina vermeld worden, Bij twijfel dus even goed checken. (Let op je krijgt dus geen mail)

Alle lessen staan open ook voor niet leden van WIK en je mag als lid ook andere lessen bijwonen dan je eventuele eigen les. 

Corona protocol WIK Rheden voor leden, ouders en trainers!

We zijn blij dat we weer enkele activiteiten mogen oppakken. Helaas is het niet mogelijk om al onze sporten weer op te pakken. Daarom hebben we gekozen voor enkele algemene sport en spel activiteiten zodat er toch gesport kan worden door iedereen. Door de overheid is er gekozen om alleen de jeugd weer te laten sporten. Cindy Gronouwe is aanspreekpunt voor de gemeente. Tijdens de sportactiviteit is de instructeur de corona deskundige. Ze zullen voorzien zijn van een duidelijk kenbaar hesje.

Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen en de risico’s voor de leden, trainers en ouders zo klein mogelijk te houden zijn er door gemeente, NOC*NSF en KNKV protocollen opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. In deze brief vindt u de algemene afspraken en de afspraken voor iedereen.

Algemene afspraken (Deze komen ook op de club te hangen)

Om het voor iedereen duidelijk en veilig te laten zijn vinden jullie hieronder de (hygiëne) maatregelen:

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38C⁰);
 • Blijf thuis als iemand bij jou thuis koorts heeft (vanaf 38C⁰) en/of benauwdheid;
 • Blijf thuis als er iemand in het huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19);
 • Ouders zijn niet toegestaan bij de activiteiten;
  • Komt u met de auto parkeer deze dan op het parkeerterrein
  • Neem voor het hek afscheid van uw kind en zorg voor gepaste afstand van anderen en blijf niet kletsen met andere ouders
  • Ben je eerder aanwezig dan wordt er op gepaste afstand gewacht op de parkeerplaats en niet bij de poort
 • 5 minuten voor de training mag je op het sportterrein komen en direct na de training verlaat je het terrein weer;
 • Was je handen met water en zeep (minimaal 20 seconden) voor en na je bezoek aan de club;
 • Na je les moet iedereen zijn handen desinfecteren. Handgel is aanwezig op de club;
 • Ga thuis voor vertrek naar het toilet. Voor nood is er een toilet beschikbaar in het WIK Huis. Deze wordt na elke training schoongemaakt;
 • Vermijd het aanraken van het gezicht;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Alle kinderen houden 1,5 meter afstand van hun trainers, ongeacht de leeftijdsgroep;
 • Na de training worden de gebruikte materialen met hygiënische doekjes schoongemaakt;
 • Aanwijzingen van de corona coördinator/ trainer dient te worden gevolgd.

Jeugd tot en met 12 jaar

Deze kinderen vallen in de leeftijdsgroep waarvan de overheid heeft aangegeven dat zij kunnen sporten en de 1,5 meter maatregel niet in acht genomen hoeft worden. Dit betekent dat zij tijdens de activiteit binnen 1,5 meter afstand van teamgenoten mogen komen. Hierbij geldt dat er wel afstand moet worden gehouden tot de trainers. Bij aanvang van elke activiteit wordt bij aanvang afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de regels en b.v. troosten bij ongelukjes e.d..

Jeugd van 13 tot en met 18 jaar

Deze kinderen vallen in de leeftijdsgroep waarin sporten wel is toegestaan maar de 1,5 meter afstand regel moet in acht wordt genomen. Tijdens activiteiten zullen zij 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar en van de trainers.

Ter verduidelijking is hieronder beschreven wat bovenstaande regels concreet betekenen per doelgroep (trainers, sporters en ouders/verzorgers).

Voor trainers

 • Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet garanderen;
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden in de leeftijdscategorie van 13 t/m 18 jaar;
 • Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te hanteren naar jou als trainer en bij een leeftijd van 13 jaar en ouder ook van elkaar;
 • Laat kinderen niet eerder komen dan vijf minuten voor aanvang van de training en laat ze direct na afloop vertrekken;
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;
 • Zorg dat de sportmaterialen voor en na de training gedesinfecteerd worden. In het WIK Huis liggen desinfectiedoekjes;
 • Na gebruik van het toilet graag deze met een desinfectiedoekje schoonmaken inclusief de deurklinken.

Voor sporters

 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;
 • Kom je met de fiets dan mag je deze plaatsen bij het hek. Als je terrein op loopt doe je dit door aan de rechterkant te blijven. Mocht er dan nog iemand willen passeren dan kan dat met voldoende tussen ruimte. Ga je naar huis dan blijf dan loop je ook aan de rechterkant en verlaat je zo de poort.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid of positief getest is op het coronavirus;
 • Schud geen handen;
 • Kleed je thuis om;
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie;
 • Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinator/trainers op.

Voor ouders/verzorgers

 • Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden;
 • Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto. De auto parkeren op de parkeerplaats en niet bij het WIK Huis. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer;
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor,

tijdens als na de training van je kind(eren). Bij het hek wordt er afscheid genomen;

 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging;
 • Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is en blijf niet met andere ouders kletsen.

Sportschema WIK Rheden vanaf maandag 11 mei 2020
Al onze activiteiten staan open voor niet leden. Dit communiceren we op Facebook, Instagram, Website en in de regiobode.

Wanneer

Tijdstip

Leeftijd

Activiteit

Maandag

16:00-17:00 uur

t/m 12 jaar

Turnen

 

17.15-18.15 uur

t/m 12 jaar

Selectie Turnen

Dinsdag

16:00-17:00 uur

t/m 12 jaar

Sport en spel

Woensdag

13.30-14.15 uur

t/m 6 jaar

Judo met sport en spel

 

14:30-15:30 uur

7 t/m 9 jaar

Judo met sport en spel

 

15.45-16.45 uur

10 t/m 12 jaar

Wedstrijdtraining judo

 

17:00-18:00 uur

13 t/m 18 jaar

Tieneryoga

Donderdag

15:45-16:30 uur

5,6 en 7 jaar

Hip Hop

 

16:00-17:00 uur

t/m 12 jaar

Sport en spel

 

16:45-17:30 uur

8 en 9 jaar

Hip Hop

 

17:45-18:30 uur

10 t/m 16 jaar

Hip Hop

 

18.45 – 19.30

16 + jaar

Hip Hop

Zaterdag

10:00-10:45 uur

4,5 en 6 jaar

Move dance

Na elke judoles worden de materialen gereinigd zodat de volgende groep ook met schone materialen begint.

Bij slecht weer gaan de lessen niet door. Dit zal gecommuniceerd worden op de website en op onze Facebookpagina.

Wij blijven de richtlijnen van de RIVM volgen en houden evt wijzigingen nauwlettend in de gaten. Leden die zich niet aan de afspraken houden zullen éénmalig worden aangesproken Bij een tweede waarschuwing is de deelnemer niet meer welkom bij de activiteiten.

Voor ons is het ook spannend hoe dit alles gaat lopen. We hebben misschien dingen over het hoofd gezien. Het is niet wenselijk om de leraren hierop aan te spreken omdat ouders niet op het terrein mogen komen. Maar heeft u suggesties of een vraag mail dan naar voorzitter.wikrheden@gmail.com.

Met vriendelijk groet,

Namens het bestuur,

Cindy Gronouwe