Nieuwe tijden en/of dagen turnlessen WIK per 30 september a.s.!

Nieuwe tijden en/of dagen turnlessen WIK per 30 september a.s.!

Beste turnleden en ouders/verzorgers van turnleden,

Als gevolg van verschuivingen in de beschikbaarheid van leiding zijn er na de zomervakantie veranderingen doorgevoerd, zowel qua tijden als qua invulling van de leiding.

We hebben helaas nogal wat beperkingen van beschikbare zaalruimte.

Nu hebben we afgelopen week voor het eerst een volledige ‘normale’ week getraind. Op papier leek het sluitend. Maar wijzigingen leveren ook wijzigingen op in het ledenaantal.
Niet  alle groepen zijn rendabel meer, mede daardoor zijn wij genoodzaakt om weer wijzigingen door te voeren. Tevens is de combinatie op de dinsdag met de lessen Freerunning en Turnen tegelijkertijd niet handig, er zijn teveel identieke gymtoestellen benodigd voor het goed uitoefenen van beiden sporten.

Wij vinden het erg vervelend om deze wijziging zo kort na de vorige wijziging door te moeten voeren. Maar wij doen dit echter alleen voor het sportplezier van uw kind.

Deze wijziging van lestijden zullen ingaan per 30-9-2019.

Het nieuwe lesrooster is onder deze brief opgenomen.

Maandag 7 oktober en woensdag 9 oktober (week voor de herfstvakantie) zijn er weer kijklessen, dan bent u van harte welkom om het gehele uur vanaf de tribune te kijken naar de vorderingen van uw kind.

Vanwege een te weinig aantal turnleden in de groep Jong Talenten, zijn wij genoodzaakt deze lessen voorlopig te annuleren. We gaan voor iedereen, die contributie betaald heeft, het te veel betaalde bedrag terug storten. Uiteraard zijn jullie van harte welkom om bij een van de andere sporten (judo, dans, basketball, freerunning of bootcamp) aan te sluiten. Als je hiervoor kiest horen we dat graag zodat we de contributie gewoon kunnen laten doorlopen.

Mochten de nieuwe tijden en/of dagen niet passen in de agenda van uw kind, wilt u dit dan laten weten aan onze secretaris, Carla Lodder via secretariaat.wikrheden@gmail.com

Tevens willen wij vragen aan de selectieleden en/of ouders van de selectieleden, dat als zij een keer niet kunnen komen trainen of iets later pas aanwezig te kunnen zijn, dit ten alle tijden te melden via wikturnen@gmail.com

Als het goed is heeft u deze brief ook per mail ontvangen?! Zo, niet mail uw juiste gegevens naar: secretariaat.wikrheden@gmail.com

Met sportieve groet,

Lotte Lodder, Petra Hendriks en Bestuur WIK Rheden.

P.s. graag willen wij u op de hoogte stellen dat de turnlessen woensdag 18 september a.s. komen te vervallen i.v.m. de landelijke vaccinatie dag in De Hangmat.

De groep 6-7 jarigen is i.p.v. deze dag van harte welkom op dinsdag 17 september.

Wij zijn met de Hangmat aan het overleggen om deze lessen in te gaan halen in de herfstvakantie, als dit door kan gaan ontvangt u hierover nog een mail. Uiteraard zijn de kinderen i.p.v. deze turnles welkom bij de bootcamp les (goed voor de conditie!)

Nieuw lesrooster per maandag 30 september 2019

Maandag:

16.45 – 17.45 uur: turnen 6-7 jarigen

17.45 – 19.00 uur: selectie 1 + 2

19.00 – 20.00 uur: turnen 10+

Woensdag:

16.30 – 17.30 uur: turnen 8-9 jarigen

17.30 – 18.45 uur: selectie 1

18.45 – 20.00 uur: selectie 2