Brandbrief van het bestuur van WIK Rheden

30-01-2022,

Beste leden van WIK,

Wij sturen deze brief als bestuur van WIK Rheden.

Het dagelijks bestuur heeft besloten om te stoppen met de bestuursfunctie die zij hebben bij WIK. Het betreft de functie voorzitter, penningmeester en secretaris. Per toeval is het zo uitgekomen dat deze bestuursleden tegelijk gaan stoppen.

Een vereniging kan echter niet bestaan zonder een dagelijks bestuur. Daarom ontvangen jullie nu deze brandbrief met een dringende oproep tot bestuursleden. In de voorbije maanden zijn er herhaaldelijk oproepen geplaatst voor werving van nieuwe leden in het bestuur. Helaas nog zonder resultaat.

Hoe eerder we nieuwe bestuursleden hebben hoe beter we de overdracht kunnen uitvoeren de komende maanden. Hoewel de taken op dit moment nog opgepakt worden zal dit stoppen aan het eind van dit seizoen dat loopt tot aan de zomervakantie.

WIK Rheden bestaat al 72 jaar en is de afgelopen jaren een gezonde en groeiende vereniging geworden en het zou jammer zijn als we dit niet doorkunnen zetten vanwege onvoldoende bestuursleden.

Wij hebben het allemaal de afgelopen jaren met heel veel plezier gedaan.  We gaan onze betrokkenheid bij de vereniging na zo’n lange periode zeker missen. Tegelijkertijd is het na zo’n periode ook goed dat er vernieuwing komt.

Mocht je belangstelling  of vragen hebben over een van deze functies laat dit dan weten via voorzitter.wikrheden@gmail.com of 06-48 79 27 63

In positieve afwachting.
Bestuur WIK Rheden